YES YOU CAN

 

 

➝ Mediation

➝ Burn-out preventie

➝ Burn-out behandeling

 

Voor de werknemer

Werk is voor veel mensen belangrijk. Het kan je voldoening geven en je eigenwaarde ondersteunen. Maar soms loopt het niet lekker. Daar kunnen allemaal heel verschillende redenen voor zijn. En deze kunnen liggen in je privésituatie, in je werksituatie of binnen jezelf. En soms meerdere oorzaken tegelijk. Als je je hierin herkent, aarzel dan niet om hulp te zoeken. Veel werkgevers willen je hier graag in ondersteunen. Ook voor hun is het belangrijk dat je goed in je vel zit zowel privé als in je werk. Je kunt je werkgever vragen om een traject te vergoeden.

Voor de werkgever

Natuurlijk wil je graag dat je werknemer in een goede conditie is. Fit en gemotiveerd. Maar soms is dat niet zo, meestal vanwege omstandigheden privé of op het werk. Voor jou als werkgever is het dan belangrijk actie te nemen. Je wilt niet dat je werknemer verder afglijdt met alle gevolgen van dien. Voor je werknemer zelf en voor je bedrijf. Hoe langer een ongezonde of onbevredigende situatie voortduurt, hoe lastiger het wordt om daaruit te komen en hoe langer dat duurt.  Als werkgever kan het soms lastig zijn om daar wat aan te doen, maar je ziet wel het belang er van in. Schakel daarom hulp in van professionele begeleiding.

Mogelijkheden

Bekijk hier de mogelijkheden voor begeleiding.

p

Mediation

Wat doe je als de arbeidsrelatie is verstoord? Conflicten kosten energie, tijd en geld. Natuurlijk wil je hier een oplossing voor. Uiteindelijk is niemand gebaat bij een slechte werkverhouding. Of beter gezegd: iedereen heeft veel te winnen bij een oplossing. Voor de werknemer betekent dit het terugkrijgen van het plezier en de motivatie in je werk. Voor de werkgever betekent dat herwinnen van de productiviteit. Bij arbeidsconflicten tussen werkgever en werknemer of tussen werknemers kun je een mediator inschakelen. Ik ben gewend te bemiddelen in conflicten op het werk. En stel me hierin neutraal op. Ik ben gericht in een oplossing die voor alle partijen goed is. Het werken aan begrip en motivatie is hierin een belangrijk onderdeel.

Burn-out preventie

Je ontdekt dat het het steeds wat moeizamer gaat. Het vlammetje brandt niet meer zo hard als eerder. Misschien heb je van je omgeving al signalen gehad waaruit je opmaakt dat je functioneren minder wordt. Of je merkt het zelf op. Als je nog niet in een burn-out zit, maar je voelt zelf al dat je er tegenaan zit of vatbaar voor bent, zoek dan echt snel hulp. Want, en dat is onze ervaring, als je hulp krijgt in een vroeg stadium, dan gaat de behandeling en preventie snel en effectief.

Meer over burn-out...

Burn-out herstel

Je zit in een burn-out en wilt hier uit. Je wilt graag weer functioneren zoals vroeger. Thuis en op je werk.

Een burn-out gaat niet vanzelf over. Het is belangrijk om hier niet te lang in te blijven zitten en om tijdig professionele hulp te zoeken. Bij niet tijdige behandeling kunnen klachten erger worden.

Een burn-out hoef je heus niet alleen door werkstress te krijgen. Dit kan bijvoorbeeld ook door je privé situatie. Ook is een burn-out niet leeftijds gebonden. Ook als je jong bent kun je een burn-out krijgen.

Er zijn veel factoren die van invloed zijn op het krijgen van een burn-out. Welke dat zijn is voor iedereen en elke situatie weer anders. Al tijdens de intake worden de voor jou belangrijkste factoren naar boven gehaald.

Meer over burn-out...

Wat is burn-out

Burn-out is niet altijd even snel te herkennen in het begin. Het sluipt er langzaam in. Op een gegeven moment ontdek je zelf dat er iets aan de hand is. Bijvoorbeeld dat je lontje korter is dan voorheen. Of dat je minder aan kunt. Eerder vermoeid bent. En minder kunt concentreren. Ook je omgeving kan symptomen opmerken, en misschien heb je dit ook al teruggehoord.

Burn-out is een toestand waarin je emotioneel en mentaal uitgeput bent. Door aanhoudende stress. Je voelt en ervaart dat je niet meer kan voldoen aan de eisen die je zelf of anderen aan je stellen. Je kunt steeds minder. De negatieve effecten ondervindt je in je werk en ook privé.

Als je het vermoeden hebt van burn-out dan is het verstandig om dit te laten onderzoeken.

Zit je in een beginstadium van burn-out dan is het zaak om snel te handelen. Want dit is de fase waarin je erger kan voorkomen. Wij hebben zeer positieve ervaringen om in deze fase adequaat te behandelen.

Ben je in een later stadium, dan is het natuurlijk ook zaak om te handelen. In de behandeling zal hier ook een belangrijke focus liggen op het herstel, wat ook weer een heel specifieke aanpak vereist.

  • Beter in je vel voelen
  • Beter in je werk voelen
  • Beter over jezelf voelen
  • Fijner functioneren
  • Leren over jezelf
  • Beter kunnen omgaan met situaties
  • Beter kunnen omgaan met anderen

Vertrouwelijkheid

In alle gevallen is de privacy van de werknemer geborgd. Dit houdt in dat wij zelf nooit persoonlijke informatie aan de werkgever zullen doorgeven, zonder uitdrukkelijke toestemming van de werknemer. Vaak is de werkgever ook opdrachtgever voor een begeleidingstraject, wat betekent dat deze wel globaal over het proces, prognose en voortgang op de hoogte gehouden kan worden, zonder dat daarbij persoonlijke informatie wordt vrijgegeven. Met goedvinden van de werknemer kan als dit gewenst is ook contact worden onderhouden met de bedrijfsarts.

Alle informatie over de werkgever, bedrijf, collega's, personeel en derden waarvan kennis wordt genomen, en ook het beeld dat ontstaat, blijft vertrouwelijk. Niets hiervan wordt gedeeld met anderen. Tenzij de wergever en wernemer daar gezamenlijk schriftelijk toestemming voor geven, en tenzij de wet ons daartoe verplicht. Vertouwelijkheid is de basis van ons werk.

Begeleiding met een plan

 

people

1 Wat wil je bereiken

Aan het begin van het traject bepalen we samen het doel. Het kan zijn dat dit doel voor jou nog vaag is, maar tijdens de intake maken we dit concreet.

2 Coachplan

Aan de hand van de intake wordt een coachplan gemaakt. Dit plan beschrijft in hoofdlijnen de te maken stappen en de te gebruiken interventies en methodieken.

3 Het coachtraject

Het coachplan is een leidraad tijdens het coachtraject. Een belangrijk onderdeel van het traject is het verkrijgen van inzicht in jezelf. In het geval van een burn-out bijvoorbeeld ga je ontdekken wat gemaakt heeft dat je in een burn-out terecht bent gekomen. Hoe je eigen persoonlijkheid daar een rol in heeft gespeeld, en hoe je dit kunt veranderen. In het geval van stagnatie ontdek je bijvoorbeeld wat het is dat je tegenhoudt. Of waar je last van ondervindt. Je ontdekt waar dat vandaan komt, waar dit zijn oorspong vindt. Onbewuste gedachtes en overtuigingen. Waar heb je moeite mee, en hoe kun je dit veranderen. Na het verkrijgen van inzicht is de volgende stap de verandering. Dat datgene dat je als beperkend hebt ervaren niet meer beperkend is. Dat oude denkbeelden, overtuigingen en patronen niet meer je leven bepalen. Zodat je je vrij voelt en je eigen keuzes kunt maken. Dit is een process wat in de loop van de sessies plaatsvindt.

Mijn achtergrond

Zo'n 20 jaar geleden ben ik begonnen met het begeleiden van medewerkers binnen het bedrijf waar ik toen werkte. Uiteraard waren persoonlijke kwaliteiten en persoonlijke ontwikkeling van de medewerker belangrijk. Steeds meer ontdekte ik hoe privé situaties en persoonlijke eigenschappen van belang waren. Ik heb vervolgens veel opleidingen gevolgd, en heb mij volledig toegelegd op het vak als coach. Als beroepscoach heb ik 12 jaar bij het ministerie van Financiën gewerkt. Nu werk ik als zelfstandige vanuit mijn eigen praktijk.

Ik heb geleerd hoe je als mens kunt veranderen. Door het krijgen van inzicht over jezelf en het ontdekken van patronen bij jezelf. Ontdekken hoe je doorgaans met situaties omgaat. Ontdekken hoe dat zo gekomen is. En ontdekken hoe het ook anders kan. Je gaat anders kijken naar jezelf, naar situaties en naar anderen. Door alle inzichten ga je anders denken, en mensen ervaren positief dat je gedrag anders is geworden.

profielfoto
bomen

Gevolgde Coachopleidingen

basisopleiding

Phoenix

3 jarige basisopleiding

  • Transactionele Analyse
  • Systemisch werk / Familie opstellingen
  • NLP

Systemisch werk

Phoenix

Specialisatie voor gevorderden

Professionele begeleiding

Phoenix

Specialisatie voor therapeuten

Diagnostiek

Phoenix

Specialisatie DSM voor therapeuten

en verder...

Verdiepingen

jaarlijks trainingen voor verdere verdieping van de kennis en ervaring

Algemeen

Vooropleiding

Hogeschool Alkmaar CT

Registraties coach

CPION

CPION geregistreerd

Abituriëntenregister registratienr. 9346293886

Nobco

Nobco geregistreerd

Coach - KEURMERK

Coach - KEURMERK geregistreerd
Registratienr. RP71P128

nobco logo     emcc logo     coachkerumerk logo     ethics logo

Tarief

Consult

€ 95,-- per consult

Rapportage

€ 165,-- per schriftelijke rapportage

In sommige gevallen kan een schriftelijke rapportage nodig zijn. Denk aan rapportage in het kader van de wet poortwachter of een rapportage ten behoeve van een verzekering. De rapportage komt tot stand met inzage en goedvinden van de medewerker.

Tarieven voor de zakelijke markt. Deze tarieven zijn excl. BTW

Contact

Adres:

Zwarteweg 20-c
8171 NZ Vaassen

Tel:

0578 - 79 4045

Heb je nog vragen? Neem gerust contact met me op.

 

Stuur een bericht:


Vul aub een naam in
Vul aub een correct email adres in
Dit lijkt geen goed telefoonnummer: bv 072-23456789 of +317223456789 of +31(0)7223456789)
Vul aub een ondererp in
Vul aub een bericht in